PILÍŘEM MÉ PRÁCE JE NAPROSTÁ SPOLEHLIVOST. NA VAŠE PŘÁNÍ MOHU ZAKÁZKU PŘIPRAVIT SE SMLOUVOU O DÍLE. PROSTĚ I KDYBY SE ČERTI ŽENILI, MÁTE ZÁRUKU , ŽE JÁ VÁS TEDY NEVYPEČU.

Iveta Szlaur

IC- 01508661, zaps.v živn.rej.mag.Ostrava Sídlo na Široké 8 Ostrava +420 777 704 000 popelkovaiveta1@seznam.cz